As preposicións e as locucións prepositivas na fala ourensá de Castrelo do Val

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Sementar para os que veñan: Homenaxe a Camiño Noia
Editores de livro: 
Arias Freixedo, Bieito; Gómez Clemente, Xosé María; Pérez Durán, Gabriel
Localidade: 
Vigo
Editorial: 
Universidade de Vigo
Ano: 
2012
Páginas: 
323-335
ISBN: 
9788481585971
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo das preposicións e locucións prepositivas na fala galega de Castrelo do Val (OU). Repásase o concepto de preposición atendendo aos estudos máis relevantes sobre o tema e dáse conta da nómina de preposicións e locucións prepositivas recollidas no citado concello. Nalgúns casos, recórrese á análise de certos topónimos que resultan de gran utilidade para explicar determinados cambios lingüísticos operados nestas partículas. | Índice: 1. Introdución | 2. O concepto de preposición | 3. As preposicións desta fala | 4. As locucións prepositivas | 5. Remate

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:23