Achegas ao léxico do galego falado no Val do Río Ellas

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Cadernos de Lingua
Ano: 
2005
Número: 
27
Páginas: 
127-153
Sinopse do conteúdo: 

ÍNDICE: Limiar || 1. Tipoloxía das falas do Ellas || 2. Características xerais do léxico do Ellas || 3. Algúns exemplos da riqueza léxica do Ellas | 3.1. Forma híbrida de significantes propios e casteláns sen variación de significado | 3.2. Forma híbrida de significante castelán con significado galego | 3.3. Forma de orixe supostamente castelá con significado dialectal valego | 3.4. Supostos cruzamentos internos de formas galego-portuguesas | 3.5. Significante galego con significado dialectal valego | 3.6. Arcaísmos propios da fala do Val do Ellas || 4. Cabo || Bibliografía 

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:23