A terra das nosas raíces: Topónimos e motes do Rosal e A Guarda

Tipologia: 
Livro
Localidade: 
O Rosal
Editorial: 
Gráficas Lomba
Ano: 
2000
Páginas: 
250
ISBN: 
84-607-0230-8
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Teñen interese lingüístico os seguintes caps.: "Termos toponímicos" (p. 49-236), que ofrece unha listaxe alfabética da microtoponimia dos concellos do Rosal e A Guarda (PO); "Nomes dinásticos polos que se coñecen as familias" (p. 239-243), cun inventario dos sobrenomes de familias destes dous concellos; "O vocabulario" (p. 245-250), cap. heteroxéneo no que se inclúen vocábulos referentes a distintos campos semánticos e que se presentan como propios desta zona.

Língua: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:22