A mirandai nyelv helyzete. Két- és többnyelvűség egy észak-portugáliai kisebbségi közösségben

Diretor: 
Bárdosi Vilmos, CSc
Tipologia: 
Tese
Universidade: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Ano de finalização: 
2014
Páginas: 
240 + 35 + 6 + [15]
Sinopse do conteúdo: 

ÍNDICE: A. Általános rész | I. Bevezető | 1. A modern tendenciák hatásai a nyelvhasználatra |2. Portugália vélt egynyelvűsége | 2.1. Bevezető 2.2. A portugáliai nyelvi helyzet és az egynyelvűségi kép kialakulása | 2.3. A portugállal kapcsolatos nyelvpolitika napjainkban | 2.4. Portugália belső nyelvpolitikája | 3. A mirandai (mirandés) nyelvről dióhéjban | 4. A mirandés értékei: a témaválasztás indokolása | 4.1. Bevezető | 4.2. A mirandés mint a biokulturális diverzitás alkotóeleme | 4.3. A mirandés mint az identitás eleme | 4.4. A mirandés mint a kogníció eszköze és a múlt őrzője | 4.5. A mirandés mint jog | II. A mirandai nyelv és kultúra története | 1. Külső nyelvtörténet | 1.1. Egy asztúrleóni nyelv Portugália területén | 1.2. Szociolingvisztikai változások a mirandés történetében | 2. A mirandai nyelvű írásbeliség története | 2.1. Eredeti művek | 2.2. 1941-1996-ig: sporadikus nyelvművelő törekvések | 2.3. 1996-2003: revitalizációs célú irodalom | 2.4. Amadeu Ferreira | 3. A korábbi és mai szakirodalom kritikai értékelése | 3.1. José Leite de Vasconcelos: Estudos de philologia mirandesa (1900/1901) | 3.2. António Maria Mourinho | 3.3. A specializáltabb vizsgálatok | 3.4. A mirandai értelmiség és a „GELM” | 3.5. José Francisco Fernandes | 3.6. Moisés Pires | 3.7. A nemzetközi érdeklődés növekedése a mirandés iránt | III. A mirandés mint újlatin nyelv | 1. Bevezető | 2. A mirandés az ibér dialektuskontinuumban | 2.1. Konvergencia és divergencia | 2.2. Nyelv és dialektus problémája | 2.3. A mirandés geolingvisztikai státusza | 2. A mirandai nyelv változatai | 2.1. Stilisztikai-társadalmi variánsok | 2.2. Dialektális változatosság | B. Empirikus vizsgálatok | I. A mirandés jelenlegi helyzete: makroszociolingvisztikai áttekintés | 1. A kutatás | 1.1. A módszerek | 1.2. Az elkötelezettség és az objektivitás dilemmái | 2. Elméleti keret: nyelvi konfliktusok, nyelvcsere | 3. A mirandés helyzete a nemzetközi jogi keretek tükrében | 3.1. Bevezető: nyelvi emberi jogok | 3.2. Alapvető nyelvi jogi megfontolások | 3.3. Dilemmák a nyelvi jogok érvényesítése terén | 3.4. A mirandai csoport nyelvi jogai | 4. A mirandai beszélőközösség meghatározása | 5. A mirandai közösség szocio-demográfiai profilja | 6. A mirandai közösség szociolingvisztikai profilja | 6.1. A mirandai közösség nyelvi repertoárja | 6.2. A mirandés nyelvtudás szintjei: a strukturális nyelvcsere veszélyei | 6.3. A nyelvhasználat színterei és a kódválasztás | 7. A mirandés vitalitása | 7.1. Bevezető | 7.2. A vitalitási skálák korlátai | 7.3. Az UNESCO szempontrendszere | 7.4. Összegzés: SWOT-analízis | III. A mirandai nyelv jelenlegi helyzete: mikroszociolingvisztikai vizsgálatok | 1. Bevezető | 2. A mirandai identitás problémái | 2.1. Bevezető | 2.2. Vizsgálati módszerek | 2.3. Mirandai és portugál. A mirandaiak csoportkötődései | 2.4. A mirandai identitás faktorai | 2.5. „Arabic is my language, but I don’t speak it.” A mirandai etnolingvisztikai identitás legfőbb poblémája | 2.6. A folklorizáció veszélyei | 3. A mirandai nyelvhez kapcsolódó nyelvideológiák, attitűdök | 3.1. Nyelvideológiák | 3.2. Nyelvi attitűdök | 3.3. Vizsgálati módszerek | 3.4. Nyelvideológiák és attitűdök a mirandés esetében | 3.5. „Power is not a bad thing –those who are in power will confirm it” (Blommaert 2005:1). Hatalom és nyelv | 4. A mirandés gazdasági szerepe | 4.1. Bevezető | 4.2. Gazdaság és nyelv: nyelvgazdaságtan | 4.3. A mirandés szerepe a helyi gazdaságban | 4.4. Összegzés | 5. Nyelvi tájkép | 5.1. Bevezető | 5.2. A „mcDonaldizálatlan” nyelvi tájkép | 5.3. Módszerek és kutatási kérdések | 5.4. A mirandai vizuális nyelvhasználat | 5.5. Összegzés | 6. A mirandés és a tömegkommunikáció | 6.1. Bevezető | 6.2. A mirandés az országos médiában | 6.3. Kisebbségi média, identitás, nyelvhasználat | 6.4. Kitekintés: virtuális és valóságos közösségi hálózatok | 7. Elvándorlási és nyelvcsere-motivációk a mirandai közösségben | 8. Oktatás | 8.1. Bevezető. Kisebbségi nyelvek és az oktatás | 8.2. Emberi jogok, oktatási jogok | 8.3. A mirandés használata az oktatásban | 8.4. A két- és többnyelvű oktatás modelljei –az adaptálás lehetőségei | 8.5. Előremutató oktatási módszerek, innovációk a mirandés tanításában | 8.6. A szülők szerepe az oktatás sikerében | 8.7. Konklúzió | C. Jövő: a revitalizáció lehetőségei | 1. Bevezető | 1.1. A portugál nyelvpolitika | 1.2. A mirandés nyelvi tervezés | 2. Feladatok, problémák és lehetőségek a mirandés revitalizációjában | 2.1. Állapotfelmérés | 2.2. Nyelvmenedzselés | 2.3. A nyelvi tervezők szerepe | 2.4. Javaslatok a mirandés nyelvmenedzselésre | 3. Összegzés. A nyelvcsere visszafordításának lehetőségei | Következtetések | Felhasznált irodalom

Notas: 

Tesis doctoral.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:22