A cooficialización do galego fóra da Galicia administrativa

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Galicia dende Salamanca 4: Xornadas de Lingüística Galego-Portuguesa (Salamanca, 6, 7 e 8 de maio de 2002)
Localidade: 
Salamanca / Santiago de Compostela
Editorial: 
Universidad de Salamanca / Xunta de Galicia
Ano: 
2003
Páginas: 
132-159
ISBN: 
84-931111-3-9
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Repásase a situación lingüística do galego exterior a través do estudio dos avances lexislativos nos últimos 20 anos do século XX e principios do XXI. Enumérase tanto a lexislación lingüística estatal como autonómica e europea desde o ano de constitución da Comunidade Europea (1978) ata o da ratificación por España da 'Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias' (9/04/2001). Finalmente, fanse algunhas propostas concretas que posibilitarían avanzar na normalización lingüística destas zonas de acordo cos actuais marcos lexislativos. | Índice: 1. A lingua galega fóra da Galicia administrativa: xeografía e breve caracterización lingüística | 2. A reivindicación do galego nestes territorios nos séculos XIX e XX | 3. Lexislacións lingüísticas estatal, autonómica e europea: avances e incumprimentos lexislativos | 3.1. A Constitución Española de 1978 | 3.2. Lexislación galega | 3.3. Lexislación asturiana | 3.4. Lexislación estremeña | 3.5. Lexislación de Castela-León | 4. A Carta europea das linguas rexionais e minoritarias e a súa aplicación nestas zonas | 5. O novo marco socio-político-lingüístico español

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:22