A carrixa no castañeiro

Autores

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
Editores de livro: 
Varela Aenlle, Carlos Xesús; Silveiro Fernández, Héctor M.; Lubián Lubián, Felipe; Frades Gaspar, Domingo; Fernández Rei, Francisco
Localidade: 
A Coruña
Editorial: 
Real Academia Galega
Ano: 
2004
Páginas: 
23-28
ISBN: 
84-87987-55-9
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Fai un breve repaso da situación social do galego de Zamora a partir da propia experiencia como falante. Sinala os empezos cos que se enfronta o idioma nesta zona e o rexeitamento a recoñecer a variedade zamorana como galega por parte dalgúns sectores.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
28/01/2021 - 11:09