Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade

Autores

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas do Simposio de Antropoloxía «Lindeiros da Galeguidade I» (O Cebreiro / A Proba de Navia / Vilafranca do Bierzo, 1990)
Editores del volumen: 
González Reboredo, Xosé Manuel; Fernández de Rota, Xosé Antonio (coords.)
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Año: 
1991
Páginas: 
113-128
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Establece con criterios lingüísticos e extralingüísticos a fronteira oriental do galego; inclúe unha caracterización do galego oriental, especialmente o falado no occidente de Asturias, no Bierzo (LE) e na Terra das Portelas da Canda e do Padornelo (ZA). Tamén achega datos sobre a relación entre o galego común e o galego dialectal desta zona.

Lengua: 
Área geográfica: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:28