O galego de Extremadura: as falas do Val do Río Ellas

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 al 3 de diciembre de 1994), vol. I
Editores del volumen: 
Carrasco González, Juan M.; Viudas Camarasa, Antonio
Localidad: 
Cáceres
Editorial: 
Universidad de Extremadura
Año: 
1996
Páginas: 
357-376
ISBN: 
84-7723-237-7
Sinopsis de contenido: 

ÍNDICE: I. Introducción | II. Orixe das falas do Val do Río Ellas | III. Estudios feitos ata agora | IV. Historia dun descubrimento recíproco | V. A galeguidade ou non destas falas | V.1. Fenómenos que adscriben estas falas ó dominio lingüístico ibérico occidental, e principalmente ó dominio galego | V.2. Fenómenos coincidentes con dialectos meridionais do castelán e do leonés | VI. A historia (recentísima) dunha reivindicación

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26