Máis alá: a herdanza da lingua que nos une

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
A Trabe de Ouro
Año: 
2004
Número: 
60
Páginas: 
555-559
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Texto lido no 'I Encontro nos Pendellos d'Agolada', celebrado en novembro de 2004. Céntrase basicamente na situación sociolingüística do galego exterior (Asturias, Estremadura e Castela-León), salientando o labor de reivindicación destas falas levado a cabo por certos sectores sociais e os obstáculos cos que se enfrontan.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26