As alteracións do [é] no suroeste galego

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Verba. Anuario Galego de Filoloxía
Año: 
1988
Número: 
15
Páginas: 
385-391
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estuda o peche da vogal media aberta da serie palatal en posición tónica na zona que abrangue boa parte do sur de Pontevedra e mais o curruncho ourensán da Limia Baixa e que corresponde ás zonas que Francisco Fernández Rei denomina na súa clasificación dialectal subárea do Miño e micro-subárea da Limia Baixa.

Lengua: 
Área geográfica: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23