A situación do galego nas comarcas occidentais de Asturias, León e Zamora

Autores

Tipología: 
Capítulo de libro
Título del libro: 
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III: Elaboración e difusión da lingua
Editores del libro: 
Monteagudo Romero, Henrique; Bouzada Fernández, Xan M.
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua
Año: 
2003
Páginas: 
363-434
ISBN: 
84-95415-86-0
Sinopsis de contenido: 

[Resumen extraído de la fuente original]

O galego moderno é a lingua propia da Galicia administrativa e das comarcas veciñas da franxa exterior: A Terra Eo-Navia en Asturias, Os Ancares orientais e O Bierzo occidental en León e As Portelas en Zamora. As formas sen ditongo terra e horta e as formas sen n intervocálico irmá, pantalois e veis permiten unha delimitación do galego oriental verbo dos falares asturianos e leoneses occidentais, que presentan formas ditongadas (piedra e huerta) e conservan o n en voces como hermana, pantalones e vienes.

Nas páxinas deste texto centrareime na actual situación do galego nestas comarcas estremeiras, á vez que farei unha breve historia dos feitos relevantes no proceso de normalización do galego en Asturias, León e Zamora nos últimos vinte anos (p. 363).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:22