A Merca: Antropoloxía dun concello galego

Tipología: 
Libro
Localidad: 
Vigo
Editorial: 
Ir Indo
Año: 
1997
Páginas: 
323
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo antropolóxico do concello da Merca (OU) que nos distintos apdos. inclúe léxico e uns 380 refráns referidos aos distintos aspectos analizados (a casa, os apeiros de labranza, os produtos agrarios, o correr da vida, os oficios etc.). Inclúe, ademais, unha listaxe de topónimos organizados por parroquias no "Anexo Nº 3. Concello da Merca (Ourense)" (p. 303-307).

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:22