Saussure, Ferdinand de

Book Chapter
Book title: 
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Year: 
2017
Geographic area: