Galleguismo-portuguesismo

  1. Sofocar, asfixiar.
  1. Dise do que está nun nivel inferior con respecto a algo.
  1. Dise do que está nun nivel inferior con respecto a algo.
  1. Dícese del pan que sale pegajoso.
  1. Froito da abeleira.
  1. Insecto que vive en enxames e que produce mel.
  1. Femia fértil do enxame.
  1. Zángano.
  1. Macho da abella.
  1. Que non está pechado.

Pages