Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas do Simposio de Antropoloxía «Lindeiros da Galeguidade I» (O Cebreiro / A Proba de Navia / Vilafranca do Bierzo, 1990)
Volume editors: 
González Reboredo, Xosé Manuel; Fernández de Rota, Xosé Antonio (coords.)
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Consello da Cultura Galega
Year: 
1991
Pages: 
113-128
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Establece con criterios lingüísticos e extralingüísticos a fronteira oriental do galego; inclúe unha caracterización do galego oriental, especialmente o falado no occidente de Asturias, no Bierzo (LE) e na Terra das Portelas da Canda e do Padornelo (ZA). Tamén achega datos sobre a relación entre o galego común e o galego dialectal desta zona.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28