Miranda do Douro 05 (Sendin | Sendim). Sesión 06. Productos elaborados

ID: POBÇ05005-006
Fecha: 4/9/2021
Duración: 5:04

ESP.  Aceite. Vino. El pan

PORT. Azeite. Vinho. O pão.

ENG. Oil. Wine. Bread.

Audio/Video Files: 

Miranda do Douro 05 (Sendin | Sendim). Sesión 06. Productos elaborados