Posibilidades legais de equilibrio lingüístico no Bierzo occidental e as Portelas. Breve referencia á terra Eo-Navia e ó Val do río Ellas

Typology: 
Paper
Journal title: 
A Trabe de Ouro
Year: 
2001
Issue: 
47
Pages: 
91-104
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Percorrido pola lexislación vixente en materia lingüística que afecta ao galego da franxa exterior e ás falas galegas de Estremadura. Engádese unha cronoloxía das reivindicacións que se fixeron no Bierzo (LE) e nas Portelas (ZA) durante os últimos meses de 2001.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:27