Os sufixos nominais diminutivos iñ-o / -iñ-a-it-o / -it-a e -ic-o / -ic-a na fala do concello de Castrelo de Val

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Cadernos de Lingua
Year: 
1999
Issue: 
20
Pages: 
127-143
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo descritivo dos sufixos con valor diminutivo usados no galego oral do concello ourensán de Castrelo de Val, deténdose especialmente na distribución de -iñ- e de -ciñ-, na presenza do sufixo -it- entre as xeracións de maior idade e no valor diminutivo que parece corresponder ao sufixo -ic-. Finalmente, inténtase predicir a evolución futura no uso destes sufixos. | Índice: 1. Introducción | 2. O sufixo -iñ-o / -iñ-a | 3. O sufixo -it-o / -it-a | 4. O sufixo -ic-o / -ic-a | 5. Conclusións.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:27