Os Cursus sobri a Fala na Escuela Oficial de Idiomas de Cáciris (2015-2018)

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Limite: Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía
Year: 
2019
Volume: 
13
Issue: 
2
Pages: 
145-161
Synopsis: 

[Resumen extraído de la fuente original]

En esti traballu recollemus a descripción do origin, a organización i o funcionamentu, assina comu as conclusións que poemus extrael, dos cursus sobri a lengua do val de Xálima (a Fala de Estremaúra/Extremadura, valegu, xalimegu) organizaus por a Escuela Oficial de Idiomas de Cáciris en colaboración con diferentis entiais, desdi o cursu escolal 2014-2015 hasta o cursu 2017-2018. Se trata de un total de cuatru cursus: tres realizaus na sedi da EOI en Cáciris i un cuartu impartíu en Valverdi du Fresnu, un dos tres lugaris falantis. Palabras clavi: Xálima – Fala – ensinanza – lenguas minoritarias – EOI.

In this paper we describe the origin, organization and development, as well as the conclusions that we can draw from the courses on the Xálima/Jálama valley language (the Fala of Extremadura, Valego, Xalimego) organized by the Official School of Languages in Cáceres in collaboration with several organizations from the academic years 2014-2015 to 2017-2018. All, four courses were implemented: three at the headquarters of the School in Cáceres and a fourth one in Valverdi du Fresnu/Valverde del Fresno, one of the three Fala language speaking towns.

Language: 
Last modified: 
07/13/2020 - 09:41