O verbo: Contribución á dialectoloxía galega

Autores

Director: 
Constantino García
Typology: 
Dissertation
University: 
Universidade de Santiago de Compostela
Year of completion: 
1979
Pages: 
516 + 323 mapas
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Traballo baseado nos datos das enquisas do ALGa -realizadas polo autor xunto con Rosario Álvarez Blanco e Manuel González González- e en gravacións. É un exhaustivo estudo morfolóxico sincrónico dos constituíntes de todas as formas verbais, con comentarios respecto á súa distribución dialectal e datos sobre a súa diacronía; no segundo volume ofrécense datos xeolingüísticos, que amosan a distribución das formas rexistradas en todo o territorio galego.

Remarks: 

Tese de Doutoramento.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26