O galego no Val do Ellas e a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
A Letra Miúda
Year: 
2013
Issue: 
3
Pages: 
1-10
Synopsis: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Neste artigo preséntase unha descrición da situación actual na que se atopa o galego do Val do Ellas, en Estremadura; analízanse os datos contraditorios sobre o “valego” que ofrece o recente 3º Informe sobre o cumprimento en España da Carta Europea das Linguas; e compáranse os datos obtidos sobre usos lingüísticos do alumnado en 2011 cos de hai 15 anos, incidindo no abandono total que sofren as falas do Ellas por parte das autoridades estremeñas.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26