O galego de Extremadura: as falas do Val do Río Ellas

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 al 3 de diciembre de 1994), vol. I
Volume editors: 
Carrasco González, Juan M.; Viudas Camarasa, Antonio
Locality: 
Cáceres
Publisher: 
Universidad de Extremadura
Year: 
1996
Pages: 
357-376
ISBN: 
84-7723-237-7
Synopsis: 

ÍNDICE: I. Introducción | II. Orixe das falas do Val do Río Ellas | III. Estudios feitos ata agora | IV. Historia dun descubrimento recíproco | V. A galeguidade ou non destas falas | V.1. Fenómenos que adscriben estas falas ó dominio lingüístico ibérico occidental, e principalmente ó dominio galego | V.2. Fenómenos coincidentes con dialectos meridionais do castelán e do leonés | VI. A historia (recentísima) dunha reivindicación

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26