O estado da investigación sobre as falas do Val do río Ellas

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Limite: Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía
Year: 
2019
Volume: 
13
Issue: 
2
Pages: 
37-76
Synopsis: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Neste artigo facemos unha breve historia dos tres períodos de investigación sobre as falas do val do Ellas (1910-1945, 1945-1992 e 1992-2019), indicamos cales foron as contribucións dos principais autores e detémonos especialmente na última etapa, a máis recente, onde clasificamos os autores segundo a súa importancia, procedencia e formación. Por último, repasamos os traballos que están en marcha: teses, Topoval, AGO, Frontespo, Xalicionariu etc., e avogamos por unha urxente planificación conxunta do estatus e do corpus das tres falas do val do río Ellas ou de Xálima. Incorporamos unha extensa bibliografía, webs de interese, filmografía e relación de vídeos na rede e en televisión sobre estas variedades lingüísticas. Palabras chave: investigación dialectal – val do Ellas – Xálima – dialectoloxía galego-portuguesa.

In this article we describe a brief history about the three periods of research on the of dialects of de Ellas valley (1910-1945, 1945-1992 and 1992-2019), we have indicated which were the contributions of the main authors and we stand especially in the most recent stage, where we classify the authors according to their importance, origin and formation. Finally, we review the works that are underway: theses, Topoval, AGO, Frontespo, Xalicionariu etc., and we advocate an urgent joint planning of the status and corpus of the three dialects of the valley of Ellas river or Xálima. We incorporate an extensive bibliography, interesting websites, filmography and video links on the network and on television about these linguistic varieties. Keywords: Dialectal research - Ellas valley – Xálima – GalicianPortuguese dialectology.

Language: 
Keywords: 
Last modified: 
07/12/2020 - 23:41