Galego oriental: O Bierzo, As Portelas e O Val de Verín

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas do Simposio de Antropoloxía «Lindeiros da Galeguidade II» (Verín / Chaves / Lubián, 1991)
Volume editors: 
González Reboredo, Xosé Manuel; Fidalgo Santamariña, Xosé Antonio; Fernández de Rota, Xosé Antonio (coords.)
Locality: 
[Santiago de Compostela]
Publisher: 
Consello da Cultura Galega, Ponencia de Antropoloxía Cultural
Year: 
1993
Pages: 
97-108
ISBN: 
9788487172823
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Breve caracterización do galego oriental, a partir da cal se intenta singularizar as áreas centroorientais do actual territorio lingüístico galego e delimitar a fronteira lingüística co portugués trasmontano, baseándose en trazos fonéticos e morfolóxicos.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:24