A recuperación léxica do galego do val do río Ellas (Cáceres)

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Terminoloxía: a necesidade da colaboración
Book editors: 
González González, Manuel; Sánchez-Palomino; María-Dolores; Veiga Mateos, Inés
Locality: 
Madrid; Frankfurt am Main
Publisher: 
Iberoamericana; Vervuert
Year: 
2018
Pages: 
369–382
ISBN: 
978-84-16922-87-1 / 978-3-95487-741-6
Language: 
Last modified: 
11/07/2020 - 21:32