A perda do galego instrumental: dous documentos notariais de Baiona (1518 e 1522)

Autores

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero: I. Semblanza e creación. Lingua. Historia, cultura e sociedade
Book editors: 
Álvarez, Rosario; Vilavedra, Dolores (coords.)
Locality: 
[Santiago de Compostela]
Publisher: 
Universidade de Santiago
Year: 
1999
Pages: 
677-689
ISBN: 
84-8121-808-1
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O documento de 1518 está en galego con interferencias do castelán e o de 1522 está en castelán con interferencias do galego. A análise lingüística dos mesmos circunscríbese á recolleita de castelanismos no primeiro e de galeguismos e arcaísmos no segundo. Vai acompañada dun estudo das razóns que motivaron o cambio de lingua dun documento a outro.

Remarks: 

Reeditado en Revista de Estudios Miñoranos, n.º 3, 2003, pp. 71-82.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:22