A Merca: Antropoloxía dun concello galego

Typology: 
Book
Locality: 
Vigo
Publisher: 
Ir Indo
Year: 
1997
Pages: 
323
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo antropolóxico do concello da Merca (OU) que nos distintos apdos. inclúe léxico e uns 380 refráns referidos aos distintos aspectos analizados (a casa, os apeiros de labranza, os produtos agrarios, o correr da vida, os oficios etc.). Inclúe, ademais, unha listaxe de topónimos organizados por parroquias no "Anexo Nº 3. Concello da Merca (Ourense)" (p. 303-307).

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:22