A carrixa no castañeiro

Autores

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
Book editors: 
Varela Aenlle, Carlos Xesús; Silveiro Fernández, Héctor M.; Lubián Lubián, Felipe; Frades Gaspar, Domingo; Fernández Rei, Francisco
Locality: 
A Coruña
Publisher: 
Real Academia Galega
Year: 
2004
Pages: 
23-28
ISBN: 
84-87987-55-9
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Fai un breve repaso da situación social do galego de Zamora a partir da propia experiencia como falante. Sinala os empezos cos que se enfronta o idioma nesta zona e o rexeitamento a recoñecer a variedade zamorana como galega por parte dalgúns sectores.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
01/28/2021 - 11:09