A acentuação do pretérito imperfeito do indicativo em Castro Laboreiro e a sua segmentação morfológica em Português

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas do XVIII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística (Porto, 2-4 de Outubro de 2002)
Volume editors: 
Mendes, Amália; Freitas, Tiago (orgs.)
Locality: 
Lisboa
Publisher: 
Associação Portuguesa de Linguística,
Year: 
2003
Pages: 
771-783
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estúdase a expresión da P4 do Pretérito Imperfecto de Indicativo en Castro Leboreiro (Portugal) onde, como en gran parte do territorio galego, se mantén a acentuación etimolóxica. A partir deste dato, achégase o autor á segmentación morfolóxica deste tipo verbal no que o sufixo modotemporal é /a/ para a 2ª e 3ª conxugación e a vogal temática das dúas conxugacións neutraliza en /i/.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
01/28/2021 - 11:08