Galleguismo-portuguesismo

  1. Árbore froiteira de tronco groso e cor gris que dá un froito moi pequeno e colorado.
  1. Caer das nubes auga miúda con pouca intensidade.
  1. Dediles del segador.
  1. Avena loca.
  1. Planta que se utiliza para hacer escobas.
  1. Los palos del carro.
  1. Artesa grande para gardar alimentos.
  1. Folla do piñeiro.
  1. Folla do piñeiro.
  1. [Paja]. Vencejo para atar el haz.

Páginas