Sociolingüística en Viana do Bolo (Ourense)

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Verba. Anuario Galego de Filoloxía
Ano: 
1992
Número: 
19
Páginas: 
379-395
Sinopse do conteúdo: 

Reproduce, en esencia, el contenido del artículo "Conciencia sociolingüística y uso en Viana del Bollo (Orense)".

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27