Sobre os bloques dialectais do galego: unha nova proposta

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Revista de Filología Románica
Ano: 
1997
Número: 
14
Páginas: 
241-256
Sinopse do conteúdo: 

ÍNDICE: INTRODUCCIÓN || GALEGO ASTURIANO E GALEGO ESTREMEÑO || GALEGO ORIENTAL E GALEGO EXTERIOR || GALEGO RAIANO OU NAVIANO-ANCARÉS || GALEGO MERIDIONAL || CONCLUSIÓNS.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27