Sarmiento toponomástico: O topónimo Mezquita

Autores

Navaza, Gonzalo (Autor)
Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas do I Congreso Internacional de Onomástica Galega «Frei Martín Sarmiento» (Santiago de Compostela, 2, 3 e 4 de setembro de 2002)
Editores de volume: 
Méndez, Luz; Navaza, Gonzalo
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Asociación Galega de Onomástica
Ano: 
2007
Páginas: 
87-96
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Caracterízanse de maneira xeral os principios e métodos de estudo da toponimia postos en práctica ou programados por frei Martín Sarmiento (1695-1772), para logo examinar a hipótese etimolóxica que propuxo para o topónimo galego A Mezquita(OU), nome de diversos lugares e parroquias e dun concello ourensán. Mentres que o frade apunta no Onomástico Etimológico de la Lengua Gallega [ed. de José Luis Pensado] que a orixe se pode deber á planta mezquita, o autor da comunicación contradí esta hipótese e xulga que o topónimo, cando menos no tocante á parroquia San Pedro da Mezquita (A Merca, OU), deriva do arabismo mezquita«oratorio» [Adaptación do libro de resumos do congreso].

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27