O contacto do português com outras línguas na Península Ibérica. Abordagens tradicionais e perspectivas inovadoras

Autores

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera - 1er Encuentro de Lusitanistas Españoles (Cáceres, 10, 11 y 12 de noviembre de 1999), II
Editores de volume: 
Carrasco González, Juan M.; Fernández García, Mª Jesús; Leal, Maria Luísa Trindade Madeira
Localidade: 
Cáceres
Editorial: 
Universidad de Extremadura
Ano: 
2000
Páginas: 
779-796
ISBN: 
84-7723-430-2
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Préstase especial atención aos casos de contacto lingüístico que se dan nas rexións fronteirizas, é dicir, en territorios xeograficamente contiguos onde conviven dúas ou máis linguas. O contacto lingüístico nestes lugares é estudado desde diferentes puntos de vista: psicolingüístico, neurolingüístico, sociolingüístico, pero tamén lingüístico. Segundo a autora, nestes casos dánse fenómenos como as interferencias, os préstamos léxicos ou os cambios de código, resultado, ben do contacto de sistemas, ben do uso de dúas ou máis linguas. Vid. especialmente o apdo. 2 no que a autora trata, particularmente, os contactos do portugués "com o galego, com os dialectos de tipo asturo-leonês [...], com o dialecto andaluz, com modalidades diatópicas do castelhano, nomeadamente, o estremenho [...] sendo os casos máis expressivos o de Olivença, ou os antigos dialectos de tipo galego-português na Serra de Xalma" (p. 784).

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26