Estudio de la hidronimia contenida en los documentos del monasterio de Celanova (Años 842-974)

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Boletín Auriense
Ano: 
2001
Número: 
XXXI
Páginas: 
239-271
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo da hidronimia citada nos documentos do mosteiro de Celanova no que se recollen as fontes documentais e as distintas hipóteses sobre a significación de cada nome. Entre os hidrónimos citados aparecen os galegos Arnoia, Avia, Eume, Limia, Miño, Tambre, Támega etc. Segundo o significado, establece un grupo que garda relación co étimo «auga», outros refírense a unha característica particular das augas do río, outros á temperatura ou os que encadra dentro do epígrafe «agricultura». Os sufixos máis frecuentes son os diminutivos, os colectivos -AR, -ANCO, -AGA, -IZ, -MA e a terminación -RIZ.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24