Tesoro léxico de la frontera hispano-portuguesa

abalorio

1. Pezas de adorno que se empregan para facer colares ou aderezar roupas.

abalroar

1. Desprezar.

abaluar

1. Ser bem ou mal sucedido.

abanar  
abanear

1. Balancear, doblarse, torcerse.

abanar  
abanar

1. Assomar.

abanastrar

1. Exercer presión sobre algo co fin de esmagalo.

abandeirado

1. Persoa que se encarga de portar unha bandeira.

abaneón

1. Sacudida.

abanear

1. Varear los árboles para hacer caer el fruto.

avangar

1. Igual que achombao: Dícese del árbol cuyas ramas se doblan por estar cargadas por un exceso de frutos.

Páginas