Distribución diatópica das denominacións para a ‘árbore da mazá’ desde a época medieval aos nosos días

Autores

Tipología: 
Actas de congreso
Tipo de comunicación: 
Comunicación
Fecha: 
11/11/2015
Título del volumen: 
Cartografías del Portugués. Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos. Actas del IV Congreso Internacional de la SEEPLU (Cáceres, 11 al 13 de noviembre de 2015)
Editores del volumen: 
Fernández García, M.ª Jesús; Carrasco González, Juan M.
Localidad: 
Cáceres
Editorial: 
SEEPLU (Sociedad Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía)
Año: 
2016
Páginas: 
18-58
ISBN: 
978-84-16989-37-9
Sinopsis de contenido: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Preténse facer un estudo dialectolóxico sobre un dos descendentes de *MATIANARIAMUS, a variable maceira en galego. Para isto, analizáranse os datos de distintos corpora que poden proporcionar información para o noso acometido, e así poder abordalo desde diversas perspectivas: a onomástica, a histórica, a do prestixio na lingua escrita e a da lexicografía, o que determina a estruturación da comunciación en cinco bloques temáticos. Palabras clave: dialectología, cartografía, lexicografía.

Pretendemos hacer un estudio dialectológico sobre uno de los descendientes de *MATIANARIAMUS, la variable maceira en galego. Para ello, se han analizado los datos de distintos corpora que pueden proporcionar información para nuestro propósito, y así poder abordarlo desde diversas perspectivas: la onomástica, la histórica, la del prestigio en la lengua escrita y la de la lexicografía, lo que determina la estruturación de la comunciación en cinco bloques temáticos. Palabras clave: dialectología, cartografía, lexicografía.

ÍNDICE: I. INTRODUCIÓN || II. ÁREAS DIALECTAIS DE MACEIRA III. O ENFOQUE ONOMÁSTICO | 1. Perspectiva toponímica | 2. Perspectiva antroponímica || IV. MACEIRA NA IDADE MEDIA || V. REPRESENTACIÓN DE MACEIRA NA LINGUA ESCRITA MODERNA E CONTEMPORÁNEA | 1. Variantes máis empregadas | 2. Son os autores fieis á súa variante orixinaria? || VI. MACEIRA NA LEXICOGRAFÍA GALEGA || VII. CONCLUSIÓNS FINAIS || VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23