A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora

Tipología: 
Libro
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Año: 
1992
Páginas: 
327 + 1 mapa
ISBN: 
84-87172-74-1
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Detallada análise do coñecemento, usos e actitudes lingüísticas dos alumnos e os profesores de EXB. Reflíctense na mesma aspectos sociolingüísticos referentes á contorna social e escolar nos concellos estudados, pertencentes a Asturias (Boal, Coaña, Eilao, O Franco, Grandas, Ibias, Navia, Santalla de Ozcos, Tapia, Taramundi, A Veiga), León (Cacabelos, Carucedo, Corullón, Ponte de Domingo Florez, Veiga de Valcarce, Vilafranca) e Zamora (Barxacoba, Hermisende, Lubián, Porto).

Reseñas: 

A Freita, n.º 3, 1993, p. 36.

Baleirón Sóñora, Rosario, A Trabe de Ouro, n.º 17, 1994, pp. 125-130.

Barcia López, Xavier, A Freita, n.º 4, 1993, pp. 31-32.

Seco Orosa, Ana, Cadernos de Lingua, n.º 9, 1994, pp. 163-166 (enlace a la reseña).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:22