Lexicon of the Portugal-Spain Border

abellón, abelhão

1. Macho da abella.

abellón, abelhão

1. Zángano.

belota

1. Bellota del roble.

abeluria

1. Planta herbácea alta que medra no campo con flor rosa.

avenida

1. Sala bem adornada.

aventar, vaca

1. Levar as vacas para o lameiro.

aber  
haber

1. Tesoro.

Pages