Lexicon of the Portugal-Spain Border

abelá, avelã

1. Froito da abeleira.

avelaneira

1. (Coryllus avellanus) Arbusto cunha madeira moi dura e resistente e que dá abelás.

abeleira

1. Anaco regular de terreo acoutado.

abelharda

1. Jogo de rapazes.

abella  
abella, abelha

1. Insecto que vive en enxames e que produce mel.

abella mestra, abelha-mestra

1. Femia fértil do enxame.

abella reina

1. V. abella mestra.

Pages