Lexicon of the Portugal-Spain Border

abella mestra, abelha-mestra

1. Femia fértil do enxame.

abella reina

1. V. abella mestra.

abellón, abelhão

1. Macho da abella.

abellón, abelhão

1. Zángano.

belota

1. Bellota del roble.

abeluria

1. Planta herbácea alta que medra no campo con flor rosa.

avenida

1. Sala bem adornada.

Pages