Lexicon of the Portugal-Spain Border

avellanar

1. Pudrirse.

aballar

1. Levantar la caza.

abalorio

1. Pezas de adorno que se empregan para facer colares ou aderezar roupas.

abalroar

1. Desprezar.

abaluar

1. Ser bem ou mal sucedido.

abanar  
abanear

1. Balancear, doblarse, torcerse.

abanar  
abanar

1. Assomar.

abanastrar

1. Exercer presión sobre algo co fin de esmagalo.

abandeirado

1. Persoa que se encarga de portar unha bandeira.

abaneón

1. Sacudida.

Pages