Un idioma que nos une

Autores

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres
Book editors: 
Varela Aenlle, Carlos Xesús; Silveiro Fernández, Héctor M.; Lubián Lubián, Felipe; Frades Gaspar, Domingo; Fernández Rei, Francisco
Locality: 
A Coruña
Publisher: 
Real Academia Galega
Year: 
2004
Pages: 
37-50
ISBN: 
84-87987-55-9
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Analiza a situación do galego exterior (falado no occidente de Asturias e Castela-León e no noroeste de Cáceres) e avalía a importancia do labor de promoción do mesmo levada a cabo por xente como Carlos Xesús Varela Aenlle, Héctor M. Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián e Domingo Frades Gaspar, dos cales ofrece unha breve biografía. O autor sinala que a RAG -tal e como recolle o artigo 4º dos seus estatutos-, ten que defender e promocionar a lingua galega falada nestes territorios, en que sofre unha situación de "diglosia conflitiva cun acelerado proceso de substitución do galego polo castelán" (p. 45). A prensa galega debería ter en conta estes territorios, informando sobre eles, e os circuítos culturais galegos deberían incluír as zonas do galego exterior para dese xeito lograr a normalización da lingua.

Remarks: 

Sesión celebrada na Real Academia Galega o día 18 de decembro de 2004.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28