O Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués e a súa contribución á lexicografía e dialectoloxía galegas

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos
Volume editors: 
Castro, Olga; Liñeira, María
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Consello da Cultura Galega / Asociación Internacional de Estudos Galegos
Year: 
2015
Pages: 
61-76
Synopsis: 

ÍNDICE: INTRODUCIÓN || 1. OBRAS GALEGAS QUE COMPOÑEN O TESOURO. TIPOLOXÍA DAS FONTES || 2. A TRADICIÓN LEXICOGRÁFICA GALEGA | 2.1. Contribución do Tesouro á lexicografía galega | 2.1.1. Palabras que non se rexistran en ningunha outra obra anterior | 2.1.2 Palabras que se rexistran en dicionarios, pero con outras acepcións || 3. A DIALECTOLOXÍA GALEGA | 3.1. Contribución do Tesouro á dialectoloxía galega || 4. CABO || 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Remarks: 

Actas. X Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) «Galiza alén do Arco Atlántico: unha visión multidisciplinar dos estudos galegos», celebrado en setembro de 2012 na universidade galesa de Caerdydd (Cardiff).

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26