O galego de Asturias, León e Zamora. Situación sociolingüística

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 a 3 de diciembre de 1994), vol. I
Volume editors: 
Carrasco González, Juan M.; Viudas Camarasa, Antonio
Locality: 
Cáceres
Publisher: 
Universidad de Extremadura
Year: 
1996
Pages: 
277-308
ISBN: 
84-7723-237-7
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Análise da situación do galego da "franxa oriental" centrada en catro aspectos: 1) delimitación da fronteira oriental do galego; 2) consideración do galego na lexislación autonómica de Asturias, Castela-León e Galicia; 3) problemática sociolingüística da "franxa"; 4) planificación para o ensino (preséntase a proposta do Consello da Cultura Galega e coméntanse as diferentes tendencias normativizadoras).

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26