Noticia de Baiona no século XIII

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Revista de Estudios Miñoranos
Year: 
2004
Issue: 
4
Pages: 
5-16
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Reproduce cinco documentos notariais referentes a Baiona escritos en galego e datados entre 1280-1296, previamente publicados por Clarinda de Azevedo Maia en História do Galego-Português. O traballo, que inclúe referencias aos topónimos e antropónimos que se achan neles, subliña -con pretensión unicamente divulgativa- o interese deses textos para coñecer a Baiona do séc. XIII.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26