Máis alá: a herdanza da lingua que nos une

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
A Trabe de Ouro
Year: 
2004
Issue: 
60
Pages: 
555-559
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Texto lido no 'I Encontro nos Pendellos d'Agolada', celebrado en novembro de 2004. Céntrase basicamente na situación sociolingüística do galego exterior (Asturias, Estremadura e Castela-León), salientando o labor de reivindicación destas falas levado a cabo por certos sectores sociais e os obstáculos cos que se enfrontan.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26