La encomienda de S. Juan de Mourentán (Arbo)

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense
Year: 
1949
Volume: 
XVII
Issue: 
1
Pages: 
11-38
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo histórico da encomenda de San Xoán de Mourentán, que actualmente corresponde á parroquia de San Cristovo de Mourentán (Arbo, PO). Detállanse os lugares que aparecen nomeados no apeo do couto de Mourentán (a. 1663) e ofrécese unha relación dos lugares que pertencían á encomenda.

Language: 
Geographic area: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:25