Estudio de gramática en Tui (Testemuños dunha represión lingüística)

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
A Trabe de Ouro
Year: 
1996
Issue: 
27
Pages: 
99-109
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Dá a coñecer dous documentos que se gardan no Arquivo da Catedral de Tui, relacionados coa historia do ensino en Galicia, un do ano 1543 e o outro de 1729. Os dous fan referencia aos programas de ensino da gramática que se seguían en Tui. Segundo o autor, a súa análise permite observar a represión dos hábitos lingüísticos da poboación galega.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:24