A terra das nosas raíces: Topónimos e motes do Rosal e A Guarda

Typology: 
Book
Locality: 
O Rosal
Publisher: 
Gráficas Lomba
Year: 
2000
Pages: 
250
ISBN: 
84-607-0230-8
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Teñen interese lingüístico os seguintes caps.: "Termos toponímicos" (p. 49-236), que ofrece unha listaxe alfabética da microtoponimia dos concellos do Rosal e A Guarda (PO); "Nomes dinásticos polos que se coñecen as familias" (p. 239-243), cun inventario dos sobrenomes de familias destes dous concellos; "O vocabulario" (p. 245-250), cap. heteroxéneo no que se inclúen vocábulos referentes a distintos campos semánticos e que se presentan como propios desta zona.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:22